NA NU NIEUWS

23 jul 2018

Beinvloeding duurzaamgedrag publicatie

Duurzaamheid, transities en acceptatie? Hoewel draagvlak en interesse inmiddels een behoorlijke omvang krijgen heeft het lang geduurd voordat er een overtuiging ontstond dat een omwenteling in gedrag noodzakelijk is.

Al decennia lang is het bekend dat we qua verbruik van grondstoffen en energie op een doodlopende weg zitten. In NL gebruiken we per persoon ca. 3x de hoeveelheid die de aarde kan voortbrengen. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat dit een serieus aandachtspunt is geworden. Is beïnvloeding van personen, het is immers mensenwerk, dan zo’n moeizaam proces ? En hoe kan dat beter ?

Deze vraag is van belang voor de business case van Na Nu en het welslagen van de transities. Hoe krijgen we verandering van mensen in denken, handelen en organiseren voor elkaar ?  In de afgelopen periode zijn wij een aantal belemmeringen tegen gekomen.

 • korte termijn denken
 • ontkenning
 • verslaving aan systemen
 • onverschilligheid
 • gebrek aan leiderschap
 • Vrijheid
 • politiek
 • Verkeerde overtuiging
 • Kapitaal of juist gebrek daaraan
 • Persoonlijke verworvenheden/dromen
 • Gebrek aan urgentie

We hebben de overtuiging ontwikkelt  dat positieve berichtgeving het meeste effect sorteert. Waarschuwen, dreigen, regelgeving, statistieken en zelfs feiten overtuigen mensen blijkbaar niet of moeizaam.  Angst verkoopt slecht. Bekende voorbeelden als o.a. roken, teveel eten of drinken zijn natuurlijk volop aanwezig. Blijkbaar zijn we niet zo geïnteresseerd in de waarheid.

In een aantal gesprekken over het belang van duurzaam handelen en de voordelen daarvan (ook financieel) merk ik aan de argumenten waarom de persoonlijke voorkeuren nog niet kunnen worden losgelaten. Veranderen is moeilijk.

Het is daarom dat we ons verdiept hebben in de oorzaak, maar zeker ook naar de meest optimale balans tussen de feiten van een doodlopende weg en hoe leuk het is om aan een oplossing te werken. Van JA MAAR naar JA  EN..

Uit onderzoek van neurowetenschapper Tali Sharon blijkt dat we vooral geïnteresseerd zijn in bevestiging van onze bestaande opinies. Die opinie ontstaat door onze sociale omgeving maar inmiddels ook in belangrijke mate door Google en social media. Als we denken dat Google een objectieve weergave van je zoekopdracht weergeeft dan hebben we het mis. Ook daarin wordt reeds op basis van sociale omgeving, beroep etc. geselecteerd. Social Media natuurlijk helemaal. Bevestiging voelt goed. Conflicterende informatie geeft frictie. Uit onderzoek blijkt ook dat een sterke overtuiging oa. de rekenvaardigheid beïnvloed. Ook intelligente mensen gebruiken hun talent dan niet om de waarheid te vinden maar om info die niet overeen komt met hun overtuiging te omzeilen of op de korrel te nemen. Er is aangetoond dat als mensen het oneens zijn dat het inlevingsvermogen zwaar afneemt en informatie van de ander minder waarnemen.

De oplossing ligt in het op zoek te gaan naar wat mensen bindt. Gelukkig is dat met duurzaamheid niet moeilijk vorm te geven. Er schuilt overigens wel een gevaar in wat ik maar even noem woorderosie/woordjeuk van bijv. het begrip duurzaamheid. Het is mede daarom dat er voor Na Nu is gekozen. Het gaat immers over onze toekomst. De toekomst is langer houdbaar. Dit moet dus leading blijven in de communicatie van Na Nu en haar relaties; hoe vinden we manieren waarmee we gedragsverandering teweegbrengen. Veranderingen die ons welzijn, toekomst en van de generaties na ons ten goede komen.

Gelukkig is veel al in beweging gezet door organisaties, voorlopers en overheid. Informatie is dus goed maar wel van het positieve soort. Hoewel een film over een ijsbeertje of een reis naar afkalvende gletsjers ook goede resultaten schijnt te geven moet dat het uitgangspunt worden om elkaar verder te helpen.

Het prijskaartje van kennis is dat je niet meer kunt geloven wat je wilt geloven.

 

na-nu