Inventarisatie; Gebouw, activiteiten, producten en vervoer

Afhankelijk van de ambitie en het soort onderneming gaan we inventariseren waar mogelijkheden tot verduurzaming en innovatie liggen.
We richten ons daarbij op gebouw, energie, mobiliteit, grondstoffen, producten, logistiek en bedrijfsprocessen. We maken in overleg een keuze in de wijze van aanpak. Er zijn een aantal werkbare en erkende methodes. Als we weten waar we nu staan dan weten we ook wat er beter kan.