Inzicht creëren in wat moet en wat kan;

Uiteraard moet de onderneming minimaal aan de geldende wet- en regelgeving voldoen zoals het Activiteitenbesluit, de EED (Europese Energie Efficiency Richtlijn), Wet Milieubeheer, Energielabel, EPDB enz.
Wij maken dat inzichtelijk en ontzorgen bij het voldoen aan de regels. Bestaande normen en certificeringen als bijv. CO2 Prestatieladder en NEN 26000 kunnen we adopteren maar we kunnen dit ook pragmatisch vormgeven en op de onderneming toesnijden. Het kan ook zijn dat de ambitie groter is en wij zorgen voor inzicht in de mogelijkheden die er nu of in nabije toekomst zijn om te werken naar meer winst, betere producten, maatschappelijk verantwoord- en uiteindelijk circulair ondernemen.