Keuzes en plan

Om verantwoorde keuzes te maken uit de opties die de ondernemer heeft is een brede kennis nodig. Kennis van duurzame energieopwekking, kennis van kwalitatieve oplossingen en betrouwbare leveranciers, kennis van technische ontwikkelingen, investeringen en opbrengsten, kennis van innovatie en circulariteit. Waar nodig halen we specialisten op detailniveau uit het netwerk van Na Nu. En natuurlijk kennis van de onderneming, haar mensen en stakeholders. Gezamenlijk maken we die keuzes, kijken we naar Profit kant (baat het niet dan gaat het niet) en ontstaat er een plan waar de onderneming op kan sturen.