NA NU NIEUWS

03 apr 2019

Kilometerteller

Berichten verspreiden zich vaak razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Deze week: elektrische auto’s zijn pas na 700 duizend kilometer groener dan auto’s op benzine.

Van wie komt die claim?

Elektrische auto’s moeten 700 duizend kilometer rijden, voordat hun CO2-voetafdruk minder is dan die van benzineauto’s. Dat rekende de Luikse hoogleraar intelligente netwerken Damien Ernst onlangs uit voor het Belgische tv-programma Auto Mobile. Veel media, zoals AD en De Telegraaf, namen het bericht over. Het getal leidde direct tot kritiek van de onderzoeker en consultant Auke Hoekstra, waarna onder andere AD het bericht aanpaste.

Klopt het?

Op zijn website doet Ernst zijn berekeningen uit de doeken. De fabricage van de auto vergt energie, waarbij de accu het zwaarst weegt voor de CO2-voetafdruk. Het cijfer dat Ernst daarvoor hanteerde was te hoog, zegt hij achteraf. Hij ging uit van een kleinschalige autofabriek. Productie op een grotere schaal zou 72 procent efficiënter zijn. Dan komt niet 312 kg CO2 per kWh vrij, maar 127 kg. Toen hij berekende hoeveel CO2-uitstoot het rijden in beide soorten auto’s veroorzaakt, heeft Ernst, geeft hij toe, geen rekening gehouden met de uitstoot door de productie en het vervoer van de benzine. Tegelijkertijd ging hij voor de stroomproductie uit van de Duitse energiemix, waar kolencentrales een hoge CO2-uitstoot veroorzaken. Door dit allemaal mee te nemen in nieuwe berekeningen en uit te gaan van een groenere, Europese energiemix tijdens de levensduur van de auto komt Ernst uit op een omslagpunt van 85.319 kilometer.

Maar ook dit getal is te hoog, zegt Auke Hoekstra, onderzoeker aan de TU Eindhoven en consultant op het gebied van elektrisch rijden. Hij wijst op een recent onderzoek van de FFE, een Duits energie-onderzoeksinstituut. Daarin staat dat de CO2-uitstoot voor moderne accu’s inmiddels 106 kilo per kWh is.

Verder treden bij het opladen en ontladen van elektrische auto’s verliezen op, die Ernst ten onrechte dubbel telt. Tenslotte vergelijkt hij een elektrische auto met een batterij van 80 kWh en een verbruik van 23 kWh op 100 kilometer (lees: een Tesla Model X) met een benzineauto die 6 liter verbruikt op 100 kilometer (lees: een Volkswagen Golf). Dat is een scheve vergelijking. Vergelijken we auto’s van dezelfde middenklasse en verbeteren we de fouten, dan komen we volgens Hoekstra uit op een omslagpunt van ruim 34.473 kilometer. Daarbij is overigens geen rekening gehouden met de CO2 die vrijkomt bij de productie van een benzinemotor.

Mark Bolech, onderzoeker elektrisch rijden bij TNO, merkt op dat Ernst noch Hoekstra rekening houdt met de waarschijnlijk zeer lange levensduur van elektrische auto’s met grote accu’s. ‘De tijd dat de CO2-uitgaven terugverdiend kunnen worden is heel lang, een auto zou wel tot anderhalf miljoen kilometer met een accu kunnen doen. In de tussentijd neemt het aandeel duurzame stroom toe.’

Marnix Wagemaker, accu-onderzoeker bij de TU Delft, wijst erop dat het gewicht van accu’s de afgelopen tien jaar ongeveer is gehalveerd. Ook wordt het meest CO2-intensieve materiaal, kobaltoxide, langzamerhand vervangen door andere stoffen. Ook het recyclen van accu’s zal de CO2-uitstoot verminderen. Het omslagpunt zal dus steeds lager liggen.

Eindoordeel?

Het omslagpunt waarop elektrische auto’s groener worden dan benzineauto’s ligt tien tot twintig keer zo laag als 700 duizend kilometer.
(Bron Volkskrant)

na-nu