NA NU NIEUWS

17 jul 2018
Klimaat akkoord

Klimaatakkoord

Er komt veel informatie los over het klimaatakkoord. Even een korte uitleg;
Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dat is 48,7 megaton (48,7 miljard kilogram) minder broeikasgassen. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons in Nederland vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht. Het beleid om dit voor elkaar te krijgen wordt uitgewerkt. Er zijn 5 sectoren /tafels waar het beleid wordt uitgewerkt (Zie infographic).

Aan deze tafels zitten belanghebbenden van de sector maar ook tal van maatschappelijke organisaties. Inmiddels is er door de voorzitter Ed Nijpels een plan voortkomend uit dit overleg gepresenteerd aan Minister Wiebes. In het najaar is nu aan de politiek en het kabinet aan zet. Laten we erop hopen dat de noodzakelijke veranderingen niet worden “weggepolderd”. Tijdens het overleg waren daar al  tekenen van. Grote ondernemingen en belangenbehartigers zetten vooral in op korte termijn economische belangen van hun sector waardoor noodzakelijke en onvermijdelijke veranderingen worden afgezwakt of domweg veel later of niet plaatsvinden. Een enorme omissie in dit beleid is de luchtvaart. Buiten schot blijven is onverantwoord en werkt demotiverend voor diegenen die hun verantwoordelijkheid wel (moeten) nemen. In krachtige maatregelen liggen onze kansen voor de toekomst opgesloten.

na-nu