NA NU NIEUWS

 • 27 februari 2018
  Sterk verhaal van Derk Loorbach over transities en innovatie
  Derk Loorbach is hoogleraar Socio-economic Transitions aan de Erasmus Universiteit en tevens directeur van Drift, Dutch Research Institute for Transitions. Drift is een onderzoeksinstituut dat streeft...
 • Klimaat akkoord
  17 juli 2018
  Klimaatakkoord
  Er komt veel informatie los over het klimaatakkoord. Even een korte uitleg; Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft ...
 • 19 juli 2018
  Visie op mobiliteit
  In 2050 moeten we zo goed als klimaatneutraal zijn om de doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Het nationale klimaatakkoord stelt (tussen)doelen  die in 2030 moeten zijn gerealis...
 • 20 juli 2018
  Wat betekent het Klimaatakkoord voor Nederlandse MKB-bedrijven?
  Van Energieakkoord… Vanuit het Energieakkoord, dat in 2013 werd gesloten, is al besloten om fors te investeren in energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. De energievoorziening in Nederland...
 • 20 juli 2018
  De Donuteconomie in zeven stappen
  Kate Raworth pleit in haar boek Donuteconomie voor een evenwicht waarin de economie balanceert tussen een ecologische bovengrens en een sociale ondergrens. Haar verhaal is razend populair.   ...
 • 20 juli 2018
  Principes Na Nu
  We zijn objectief en onafhankelijk We zijn kritisch t.a.v. ontwikkelingen en onszelf We hebben oog voor mens en omgeving, binnen de mogelijkheden van de aarde We willen plezier en betekenisvol werk...
 • 23 juli 2018
  Beinvloeding duurzaamgedrag publicatie
  Duurzaamheid, transities en acceptatie? Hoewel draagvlak en interesse inmiddels een behoorlijke omvang krijgen heeft het lang geduurd voordat er een overtuiging ontstond dat een omwenteling in gedrag ...
 • 3 september 2018
  Een extra kans op energieopslag
  Ons gasnet is geschikt voor waterstof. Certificeringsinstituut Kiwa heeft vastgesteld dat waterstof in de toekomst aardgas zou kunnen vervangen zonder dat we ons huidige gasnet rigoureus moeten verand...
 • 3 september 2018
  Subsidies en fiscale voordelen
  Het wordt steeds interessanter om met zonnepanelen aan de slag te gaan, ook voor het bedrijfsleven. De overheid helpt daarbij met regelingen en subsidies. Van welke subsidies en financiële voordelen k...
 • 4 september 2018
  Verdientijd
  Vooruit verdienen Bij veel beoordelingen en argumenten van investeringen in het duurzaam energie opwekken en ondernemen wordt gesproken over ‘terugverdientijd’. Ik begrijp best dat aan het uitgeven v...