NA NU NIEUWS

03 sep 2018

Subsidies en fiscale voordelen

Het wordt steeds interessanter om met zonnepanelen aan de slag te gaan, ook voor het bedrijfsleven. De overheid helpt daarbij met regelingen en subsidies. Van welke subsidies en financiële voordelen kunnen bedrijven gebruik maken in de overstap naar zonne-energie? Een overzicht van mogelijkheden waar Na Na je graag bij helpt.

Zon SDE+ voor aanschaf zonnepanelen

De SDE+-subsidie is beschikbaar voor de aanschaf van zonnepanelen, in twee categorieën:

  • Zonne-energieprojecten met een vermogen dat hoger ligt dan 15 kilowattpiek en lager dan 1 megawattpiek;
  • Zonne-energieprojecten met een vermogen dat hoger ligt dan 1 megawattpiek.

De twee verschillende categorieën zijn in het leven geroepen omdat grotere systemen kosteneffectiever zijn. Daarom is voor projecten boven de 1 megawattpiek een lager basisbedrag is berekend. Ook de basisenergieprijs en het correctiebedrag zijn anders in de twee categorieën. Voor beide categorieën geldt dat de zonnestroom-installatie moet worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting, anders komt hij niet in aanmerking voor subsidie.

Er zitten wel wat voorwaarden aan de SDE+-subsidie vast. Als de zonnepanelen niet op eigen dak worden geplaatst, is een omgevingsvergunning bijvoorbeeld vereist. Bij projecten van 500 kilowattpiek of hoger is een haalbaarheidsstudie verplicht.

Ook zonnecollector-projecten kunnen gerealiseerd worden met behulp van de SDE+-subsidie. Ook hier gaat het om twee categorieën:

  • Zonnecollector-projecten met een vermogen dat hoger is dan 140 kilowatt en lager dan 1 megawatt
  • Zonnecollector-projecten met een vermogen dat hoger is dan 1 megawatt.

De SDE+-subsidie wordt jaarlijks verdeeld in twee rondes: de voorjaars- en de najaarsronde. De najaarsronde is vanaf 2 oktober open voor inschrijving.

Energie-investeringsaftrek (EIA) bij zonnepanelen

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is in het leven geroepen voor bedrijven, verenigingen en stichtingen die willen investeren in energiezuinige technieken of duurzame energie. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland levert deze regeling gemiddeld een besparing op van 13,5 procent. Bedrijven kunnen namelijk 54,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Ondernemers kunnen profiteren van de EIA wanneer ze investeren in een bedrijfsmiddel dat op de Energielijst 2018 staat en wanneer het investeringsbedrag € 2.500 of hoger is. Zonnepanelen vallen onder deze regeling, maar ook oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld energie-efficiëntie en duurzame warmte. In totaal staan er zo’n 150 investeringen op de Energielijst.

In het geval van zonnepanelen is de EIA van kracht als het vermogen van de beoogde PV-installatie hoger is dan 25 kilowatt. Daarnaast moeten de zonnepanelen aangesloten zijn op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A of minder.

De EIA beperkt zich niet alleen tot de aanschaf van de zonnepanelen. Ook de kosten voor de aansluiting op het elektriciteitsnet, een zonvolgsysteem, spanningsomvormer en accumulator komen voor de regeling in aanmerking.

In 2017 investeerden Nederlandse bedrijven al voor € 1,5 mrd in energiezuinige maatregelen, gebruikmakend van de EIA. Dit leverde in totaal € 135 mln aan besparingen op. De energiebesparing die hiermee gerealiseerd werd, staat gelijk aan het jaarlijkse gasverbruik van 350.000 huishoudens, meldt de RVO.

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Bedrijven die investeren in bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit geldt ook voor een investering in zonnepanelen.

Bij een investering van tussen de € 2.301 en de € 56.642 bedraagt de aftrek 28 procent van het geïnvesteerde bedrag. Bij een investering van tussen de € 56.643 en € 104.891 mag een bedrag van € 15.863 afgetrokken worden. Ligt de totale investering tussen de € 104.892 en de € 314.673? Dan mag er € 15.863 afgetrokken worden, verminderd met 7,56 procent van het deel van het investeringsbedrag dat boven de € 104.891 uitstijgt. Bij een investering van meer dan € 314.673 gaat de kleinschaligheidsaftrek niet meer op.

Locale subsidies voor zonnepanelen

In sommige gevallen bieden provincies of gemeenten ook subsidies aan voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Vergeet dus zeker niet om te onderzoeken of er ook op provinciaal en gemeentelijk niveau subsidies beschikbaar zijn.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) & Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Investeringen waarop de Energie-investeringsaftrek (EIA) van toepassing is, komen niet in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met andere woorden: zonnepanelen komen er niet voor in aanmerking. Dit maakt deze regelingen echter niet minder interessant; ze bieden namelijk subsidie voor een schare aan andere milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (ongeveer 280).

Met de MIA kunnen bedrijven tot wel 36 procent van een investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het precieze percentage is onder andere afhankelijk van de milieueffecten van het aangeschafte bedrijfsmiddel. Met de Vamil kan een investering op een willekeurig moment afgeschreven worden. Dit draagt bij aan het verminderen van de fiscale winst in een bepaald jaar, waardoor er minder belasting betaald hoeft te worden.

Er zitten wel wat voorwaarden aan de MIA en Vamil. De Belastingdienst zet ze op een rij:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst;
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
  • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel;
  • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn;
  • Voor hetzelfde bedrijfsmiddel is geen energie-investeringsaftrek (EIA) aangevraagd.

na-nu