NA NU NIEUWS

23 okt 2018

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Stel; je probeert op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen, maar hoe weet je dat je op de goede weg zit? Dat jouw duurzame activiteiten ook daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten? En hoe kun je aantonen dat jouw bedrijf op een wereldwijde schaal ook daadwerkelijk een duit (hoe klein ook) in het duurzame zakje doet?

De Sustainable Development Goals kunnen je helpen. De SDG’s zijn op 25 september 2015 door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties vastgesteld en onder het motto Time for global action for people and planet gelanceerd.

Wereldleiders die de SDG’s ondertekenen committeren zich aan de zeventien SDG’s en de onderliggende 169 targets (doelstellingen die de goals verder concretiseren en kwantificeren). Zo dragen zij onder meer bij aan:

  • uitbanning van armoede;
  • bevordering van vrede en gelijkheid;
  • stimulering van inclusieve groei;
  • bescherming van het milieu.

Elke VN lidstaat moet rapporteren over de mate waarin zij bijdraagt aan de doelen, maar de landen kunnen dit niet alleen. Alle stakeholders zoals overheden, NGO’s, burgers én het bedrijfsleven worden explicitiet betrokken bij de realisatie van de doelen. Nederland heeft ook ondertekend. Dat betekent dat de SDG’s ook impact hebben op jouw bedrijfsvoering.

GOALS ALS TARGET

Andersom helpen de goals en de onderliggende targets jou ook je focus te bepalen op de goals en targets die voor jou het meest relevant zijn. Door met ondernemingsdoelstellingen aan te haken bij de global goals kun je goed inzichtelijk maken dat ook jouw bedrijf een bijdrage levert aan de oplossing van grote wereldproblemen. Vanzelfsprekend doe je dit op de wijze en de schaal die past bij je bedrijf. Grote internationaal opererende bedrijven kunnen op elk van de zeventien doelen acteren. Kleinere organisaties kiezen eerder voor één of enkele van de doelen of doelstellingen die het best aansluiten bij hun bedrijfsactiviteiten. Wij helpen je bij je keuzes en bij de uitvoering daarvan.

Bron; MVO.nl

na-nu