NA NU NIEUWS

03 apr 2019

Uilskuiken van minerva


Volgens de geleerde leider van FVD moeten we in de komende tijd € 1000 miljard gaan uitgeven voor de uitvoering van zinloze klimaatplannen waarmee de aarde slechts 0,00016 graden minder warm zal worden.

Laat ik beginnen bij de laatste bewering. Nederland is klein en draagt maar 0,5 % bij aan de opwarming met 0,5 graad die we vanaf nu tot anno 2035 mogen verwachten. Volgens Baudet doet de rest van de wereld helemaal niets aan klimaatmaatregelen dus als alleen Nederland volledig stopt met alle uitstoot van broeikasgassen wordt het elk jaar 0,005 x 0,5/15 = 0,00016 minder warmer. Baudet beweert zelfs dat het maar 0,00007 graad zal zijn. Een verwaarloosbare effect waar we volgens Baudet niets van merken. Dat klinkt goed en het gaat er bij zijn aanhang in als zoete koek.

De berekening van Baudet is echter je reinste demagogie omdat de rest van de wereld wel degelijk veel doet om het energieverbruik te verduurzamen. In een zeer degelijk overzicht van 2017 is bijvoorbeeld te vinden dat ondanks een enorme toename van de economische activiteit door opkomende landen als China en India in 2017 wereldwijd 10,3 % van de warmtevraag, 3,1 % van het energiegebruik voor transport en 26,5 % van het energiegebruik voor productie van elektriciteit met duurzame methoden is verkregen. Van alle nieuw geïnstalleerde capaciteit voor elektriciteitsproductie bestond 70 % uit duurzame opwekking. In meer dan 17 landen wordt de stroom voor meer dan 90% duurzaam opgewekt en in meer dan 100 steden was het meer dan 70%. In een aantal Europese landen was alleen de bijdrage door zon en wind aan de elektriciteitsproductie al ruim boven de 20%. De capaciteit van offshore wind door gezamenlijke inspanning van de Europese landen groeide sinds 2008 met 50% per jaar.

Waar haalt Baudet de brutaliteit vandaan om met een stalen gezicht te beweren dat Nederland indien het de plannen uitvoert als enige land in duurzaamheid investeert en de rest van de wereld niets doet ? Nederland loopt in werkelijkheid mijlenver achter. Zo vermeldt het CBS dat in 2017 voor Nederland 6,6 % van het totale verbruik uit duurzame bronnen komt. Dat is niet zo veel temeer omdat daarvan het grootste deel (60%) door het zeer omstreden bijstoken van hout uit Canadese bossen in de centrales komt.

Het is ook pure demagogie omdat de opwarming van de aarde met meer dan 0,5 graad boven de 1 graad die we al hebben, desastreus zal zijn. Desastreus omdat er boven de 1,5 graad opwarming een kantelpunt bereikt kan gaan worden doordat een tiental autonome processen elkaar in een soort domino effect gaan versterken. Geen enkele serieuze wetenschapper in de hele wereld gelooft zoals Baudet dat het vanzelf wel weer overgaat. Degelijke wetenschap die bereikt is door samenwerking van alle experts op de wereld bij elkaar is volgens Baudet allemaal flauwe kul, want hij heeft een paar jaar geschiedenis gestudeerd en weet daardoor dat de temperatuur op aarde wel vaker een beetje hoger of lager was, zonder dat wij mensen er iets aan konden doen. Door zijn pseudo intellectuele praatjes weet hij kiezers te winnen, die geen flauw benul hebben.

Nu de hoge kosten voor deze “onzinnige” klimaatplannen. Ik ben gek op getallen en probeer de 1000 miljard benodigde investeringen met mijn sigarendoosmethode te reconstrueren. Het voordeel van deze eenvoudige methode in vergelijking met de doorrekeningen van het PBL en CPB is dat iedereen het kan narekenen en bekritiseren. Ik heb mijn schatting uit 2013 er nog eens bij gepakt en geactualiseerd. Met de beste wil van de wereld kom ik echter nog steeds niet hoger dan € 500 miljard en uitgesmeerd over 20 jaar is dat 25 miljard per jaar.

Toch ook best veel. In de antwoordbrief van 18/10/2018 op de vraag van Baudet schrijft minister Wiebes dat de kosten volgens CPL en CPB voorlopig op €3 a 4 miljard per jaar geschat worden. Dat lijkt me echter weer veel te weinig. Het grote verschil tussen mijn raming en die van Baudet zit hem er waarschijnlijk in dat hij er geen rekening mee houdt dat op dit moment het grootste deel van de primaire energie die we uit fossiele bronnen halen verloren gaat door zinloze warmteverliezen en inefficiëntie van hopeloos verouderde technologie. Door combinatie van windturbines, PV , elektrische auto’s, isolatie, LED , warmtepompen, accu’s, waterstof als drager en biomassa kunnen we uiteindelijk met veel minder duurzaam opgewekte energie volstaan, dan we nu aan fossiele bronnen verstoken.

Wellicht verklaart dit een verschil van ca € 450 miljard investeringen in duurzame energie die niet nodig is.

Een ander verschilletje zit hem in de kosten voor een warmtepomp. Volgens Baudet kosten die €20.000 per stuk. De mijne was drie jaar geleden slechts €7000 en tegenwoordig kun je al een systeem laten aanleggen voor €3500. Zo zullen er meer dingen niet kloppen, want Baudet kan goed selectief winkelen in de getallen.

Maar er is nog een kleinigheidje. Baudet ziet over het hoofd dat er straks tot 44 miljard per jaar aan besparingen te behalen is als we geen fossiele brandstoffen meer hoeven te kopen.

Tenslotte zijn er nog besparingen te behalen vanwege de zogenaamde “externalities”. Dat zijn de kosten voor klimaatschade en gezondheidsschade vanwege het gebruik aan fossiele brandstoffen. Deze kosten zijn in 2015 door het IMF geschat op 5,3 triljoen US $ per jaar. Gedeeld door 33 miljard ton CO2 voor de mondiale uitstoot is dat circa € 145 per ton. Voor de 165 miljoen ton CO2 van Nederland betekent dat € 24 miljard per jaar. Het Planbureau voor de leefomgeving berekende in 2018 deze kosten voor klimaatschade op € 31 miljard per jaar

Uiteraard worden ook deze kosten door Baudet ontkend. Bosbranden, orkanen, overstromingen en extreme droogtes, stoflongen etc. zijn er volgens Baudet altijd al geweest. “Er is niets aan de hand en alle doemdenkers zijn gek of misleid door klimaatdrammers en dromers. Elk mens zou toch moeten weten dat een beetje CO2 alleen maar goed is om de plantjes te laten groeien”.

Ach en dan is er nog de zorg over het verlies aan arbeidsplaatsen. De jaarlijkse investeringen van 25 miljard in klimaatmaatregelen zullen naar verwachting 100.000 banen opleveren en dat is maar twee keer zo veel als het aantal banen wat we volgens Hans De Boer gaan verliezen als er CO2 belasting zou worden ingevoerd.

Wellicht zou Baudet eens kennis kunnen nemen van een studie door Hans-Josef Fell de president van Energy Watch Group, gepresenteerd op de COP24 in Katowice. Volgens deze studie zal een volledig duurzame Europa aanzienlijk goedkoper uit zijn dan het huidige systeem dat draait op fossiele energie. Bovendien zou het 3,5 miljoen nieuwe banen opleveren terwijl er in de fossiele industrie hooguit 0,8 miljoen zullen verdwijnen.

Volgens Baudet kunnen we de investeringen niet met elkaar opbrengen. Ook dat is demagogie. Op een totaal bedrag voor het bruto nationaal product van € 725 miljard per jaar, betekent een bedrag van €25 miljard maar 3,4 %. Dat is ongeveer net zo veel als de economische groei van vorig jaar. Die groei is helaas gepaard gegaan met een toename van de emissie aan broeikasgassen. Alleen al de winst van Shell en ArcelorMittal , AkzoNobel en DSM was bij elkaar al zo’n 30 miljard. Als ze dat nu eens niet zouden verdelen onder de aandeelhouders maar zouden besteden aan verduurzaming.

Thierry Baudet schermt graag met getallen die de kiezers doen huiveren. Hij geeft niet aan hoe hij er bij komt, gebruikt verkeerde getallen en laat dingen weg omdat hij het bestaan er van ontkent of niet kent. Zijn argumentatie lijkt haast één op één gekopieerd van de organisatie van klimaatontkenners die door de fossiele lobby (Gebroeders Koch en hun schoothond Trump) betaald worden. Daarmee misleidt hij mensen die niet in staat zijn om zijn beweringen te staven en vormt hij zodoende een gevaar voor de samenleving en vooral voor de toekomst van onze kinderen.

Bron; Duurzaam Nieuws

na-nu