Uitvoering en vooruitgang veilig stellen

Een goed plan bewijst zich pas bij uitvoering. Kwaliteit in realisatie en projectbegeleiding zijn bepalend voor succes. Gedetailleerde aanvragen en selectie van materialen en leveranciers, volgordelijkheid, contractvorming, het bewaken van afspraken, het meten van de resultaten en opbrengsten. Na Nu neemt dat uit handen door gedegen projectmanagement. Na Nu kan zelfs optreden als aannemer van de projecten. Na Nu bewaakt ook de uitvoering van het plan, ook langjarig. Neemt daarin initiatief en zorgt voor blijvende duurzame aandacht.