Voor wie?

Of je als ondernemer nu wilt voldoen aan de wettelijke eisen, extra waarde wilt toevoegen of het volledig deel wil laten uitmaken van je strategie, nadenken over je ambities hoort bij volwassen ondernemen.

Ieder bedrijf, groot of klein, gaat over mensen, energie, mobiliteit, grondstoffen en materialen en de gevolgen van verbruik daarvan.

Er is veel beweging in regelgeving, oplossingen en producten en het kost veel aandacht een helder overzicht te krijgen.

Na Nu wil iedere onderneming helpen en heeft veel ervaring in midden- en kleinbedrijf  met name productie en distributie maar beperkt zich daar niet toe.