NA NU NIEUWS

22 okt 2018

Wat is CO2 nu eigenlijk ?

Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is dehoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk toegenomen. 

Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. CO2 is een broeikasgas, sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas. Doordat de hoeveelheid broeikasgassen zo hard toegenomen is, verandert het klimaat van de aarde. We moeten dus  onze CO2 uitstoot snel flink omlaag te brengen. Na Nu komt je daarbij helpen.

1 ton CO2 uitstoten doe je wanneer je…

• 319 liter diesel verbrandt
• 7x naar Parijs vliegt
• 300 kilo standaard kantoorpapier verbruikt
• 16.000 km met de trein reist
• 500 dagen ademhaalt

1 ton CO2 ziet eruit als…

• 500 CO2 brandblussers
• een luchtballon van 200 m3
• 125 m3 cola

Om 1 ton CO2 uit de lucht te halen …

• moeten 50 bomen een jaar lang groeien

De CO2-uitstoot van een gemiddeld Nederlands huishouden

In 2016 is de energie-gerelateerde CO2-uitstoot van een gemiddeld Nederlands huishouden 6284 kg per jaar (Energietrends 2016, ECN). Er zijn drie oorzaken waarvan het verbruik van aardgas voor de verwarming het grootste deel uitmaakt:

  • Aardgas (2456 kg)
  • Motorbrandstoffen (2247 kg)
  • Elektriciteit (1582 kg)

Maar de energiegerelateerde CO2-uitstoot is helaas nog lang niet alles. In totaal stoot een gemiddeld huishouden 23 ton CO2 uit. Zo ziet het totaalplaatje eruit:

CO2 en gas

Het gas dat in Nederland wordt verbruikt komt voor het allergrootste deel uit fossiele bronnen in eigen land (Groningen) en Rusland. Het aandeel groen gas (of biogas) in de Nederlandse gasproductie is nog zeer klein. In 2014 leverde de groen gasproductie in Nederland ruim 60 miljoen m3 gas. Dit komt overeen met ongeveer 1,5 promille van het totale aardgasverbruik in Nederland. (Bron: ECN, EnergieTrends 2016)

Biogas ontstaat als gevolg van vergisting van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, actief slib of gestort huisvuil. In het laatste geval spreken we ook van stortgas. Groen gas is een verzamelterm voor biogas, stortgas en bio-SNG (Synthetic Nas). De term omvat ook ‘CO2-neutraal gas’ waarbij de CO2-uitstoot van aardgasverbranding wordt gecompenseerd met bijvoorbeeld het aanplanten van bomen. Met de CO2 die de bomen opnemen, wordt de netto CO2-uitstoot van de productie en verbranding van de hoeveelheid aardgas theoretisch tot nul gereduceerd. 

(Bron; Milieu centraal)

na-nu